Kleiberit

Společnost ZWT s.r.o. je dovozcem lepidel KLEIBERIT od firmy Klebchemie. Tato lepidla nachází široké uplatnění především v dřevařském a nábytkářském průmyslu, ale své místo si našla i ve stavebnictví a jiných speciálních oborech.

Ve standardní nabídce je široký sortiment disperzních lepidel s kvalitou spoje D2 až D4, špičková jedno i dvou komponentní PUR lepidla s univerzálním použitím, tavná lepidla a speciální rozpouštědlová lepidla. Pod značkou KLEIBERIT je nabízeno více než 200 produktů, které jsou certifikovány DIN EN ISO 9001:2008. Našim zákazníkům poskytujeme maximální technický a poradenský servis.

K produktům jsou k dispozici technické a bezpečnostní listy.

Lepidla patří mezi chemické směsi a některá z nich podléhají povinnému označování ve smyslu platné legislativy (tzv. Chemický zákon 350/2011 a přímo použitelné nařízení Evropského společenství 1272/2008 tzv. GHS/CLP). V zájmu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci se před koupí nebo objednáním lepidel seznamte s informacemi uvedenými na bezpečnostní přelepce obalu lepidel (ta začíná červenobílým piktogramem) případně i s bezpečnostními listy lepidel (jsou k dispozici v naší firmě nebo v prodejnách našich prodejců, rádi je také zašleme i v elektronické podobě).

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte naše specialisty.

katalog lepidel a produktů (PDF)

příklady přiřazení lepidel KLEIBERIT k různým spojovaným materiálům