nejčastější dotazy

Chci si vyrobit ze dvou tenkých plošných materiálů (LAMIN) jeden silnější, jaké lepidlo použít?

Pro tento případ doporučujeme použít kontaktní lepidlo. Buďto Kleiberit C 114/5 (je o něco hustší, vhodný pro nanášení štětcem nebo stěrkou) nebo Kleiberit 152.0 (je řidší, méně tahá vlákna, vhodný i pro nanášení stříkací pistolí). Kontaktní lepidlo se nanese na oba spojované plošné dílce a nechá odvětrat. Následně se dílce k sobě přesně položí a silou přitlačí. Jedinou nevýhodou je nemožnost dodatečné korekce (posunutí) dílců – lepený spoj by se znehodnotil (ztrhal).

Běžná PVAC (bílá) a polyuretanová lepidla pro spojování dvou nesavých plošných dílců vhodná nejsou – neztuhla by (k tuhnutí potřebují vsáknout, případně reagovat se vzdušnou vlhkostí, což je u nesavých plošných dílců prakticky nezajistitelné).

Již nějakou dobu pracuji s polyuretanovým lepidlem 501.0. Jsem s ním spokojený. pouze při některých pracech na montážích mi připadne trochu nepraktické – hlavně proto, že po šikmých a svislých plochách stéká. Máte pro takové případy nějaké řešení?

V podobných případech (ale samozřejmě nejen v nich) doporučujeme používat naše lepidlo Supracon PUR 568.0. Je to rychlé (otevřená doba 4 minuty) polyuretanové lepidlo, vlhkostí vytvrzující, nejvyšší voděodolnost spoje – D4. Lepidlo kromě vysoké rychlosti vytvrzování, má výhodu v tom, že je nestékavé (tixotropní) a přilnavé na většinu stavebních materiálů (včetně některých plastů). Je dodáváno v praktické kartuši 310 ml s aplikační špičkou (hmotnost obsahu 455g) pro standardní vytlačovací pistole.

Chci při výrobě dřevěných oken dosáhnout lepeného spoje ve třídě voděodolnosti D4. Vaše technické listy nabízí více lepidel splňujících toto kriterium. Které z nich doporučíte?

Důležitým podkladem správného rozhodnutí je četnost lepení s požadavkem na voděodolnost D4.

  1. Pokud budete při výrobě požadovat převážně voděodolnost D4, je správnou volbou použití lepidla vyvinutého speciálně pro tento účel. Jedná se o dvousložkovou PVAC disperzi Kleiberit 304.1 (základ disperze) + 5% přídavek tužidla 304.3. Namíchaná disperze vydrží připravena k použití až 1 týden. Další možnost je použití jednokomponentní D4 disperze Kleiberit 314.3 (ta má už tužidlo do sebe „vestavěné“ při výrobě). Výhodou je, že nemusíte myslet na přídavek tužidla a jeho zamíchání. Nevýhodou tohoto jednosložkového PVAC systému je vyšší cena a nutnost dodržení určitých podmínek při skladování.
  2. Pokud budete při výrobě požadovat voděodolnost D4 jen občas, je řešením použití dvousložkové PVAC disperze Kleiberit 303.0 (základ disperze) + 5 % přídavek tužidla 303.5) – pozor, je to jiné tužidlo než 304.3 uvedené v předchozím odstavci. Namíchaná disperze umožňuje lepení ve třídě voděodolnosti D4 cca 1 den. Potom se směs vrátí na voděodolnost D3 (obrazně řečeno tužidlo „vyprchá“) a disperze se vrátí na voděodolnost D3.
    Nevýhodou tohoto řešení je mírně vyšší cena (daná vyšší cenou tužidla 303.5). Kvalita spoje je srovnatelná s jednoúčelovými D4 disperzemi.

Co si mám představit pod pojmem voděodolnost-vodovzdornost lepidla?

Tuto otázku řeší evropská norma EN 204, zavedená i v ČR /ČN EN 204668503/. Stručný přehled viz. Následující seznam:

Normalizovaná skupina|Příklady klimatických podmínek a typických oblastí použití

  • D1|Interier, kde teplota činí jen příležitostně a krátkodobě více než 50 °C a vlhkost dřeva je maximálně 15 %. Např. nábytek, truhlářské výrobky.
  • D2|Interier s příležitostným krátkodobým působením tekoucí nebo kondenzované vody anebo občasnou vysokou vlhkostí vzduchu, jestli-že nárůst vlhkosti dřeva přesáhne 18%. Např. kuchyňský nábytek, výroba dřevěných materiálů, montážní spoje.
  • D3|Interier s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody anebo dlouhodobým působením vysoké vlhkosti vzduchu. Exterier chráněný před povětrnostními vlivy. Např. koupelnový nábytek, dřevěné podlahy, vnější okna a dveře.
  • D4|Interier s častým silným působením tekoucí nebo kondenzované vody. Exterier vystavený povětrnostním vlivům, který je opatřený přiměřenou povrchovou ochranou. Např. zahradní nábytek, pergoly, sauny, dřevěné schodiště, vnější montážní spoje, vrstvové lepení dřeva.

Pokud se očekávají od lepených spojů vyšší nebo jiné požadavky na lepené spoje než jsou uvedeny v tabulce, např. při použití v jiných klimatických zónách, potom se musí dohodnout jiné druhy dřeva a lepidel, odpovídající skutečným klimatickým podmínkám a v případě potřeby provést další zkoušky metodikou podle navazující normy EN 205.

Lepidlo třídy D1 v zájmu vysoké kvality lepení v sortimentu lepidel Kleiberit vůbec nenabízíme. V nejvyšší třídě D4 jsou zařazena osvědčená vysoce kvalitní dvoukomponentní disperzní lepidla pod obchodní značkou 304 /304.1 disperze + 304.3tužidlo/, jednokomponentní lepidlo 314.0 a polyuretanová lepidla vč. tavných PUR – např. PU 501.0, 507.0 a řada dalších.

V kvalitě D3 jsou to lepidla Kleiberit 300.0, 303.0, 303.2.

V minulosti byla základní surovinou lepidla močovina, používá se i dnes?

Použití močoviny je nutné jedině u práškového lepidla Heisspressenleim 871.5, určeného na dýhování za tepla. Dýhy, které jsou při dalším zpracování vystaveny vyšším teplotám a zatížení v tahu např. při oplášťování a membránovém lisování, mohou být přilepeny, eventuelně sesazeny při sesazování za přiměřených nákladů, močovinovými lepidly.

Jak je to s  lepidly Kleiberit ve vztahu k ekologii?

Vzrůstající podíl lepidel Kleiberit na našem i evropském trhu je důsledek nejen trvalé vysoké kvality, ale i toho, že jejich vývoj a výroba je v souladu se stále se zpřísňujícími požadavky Evropské unie na zdravotní nezávadnost a ochranu životního prostředí. Proto jsou při výrobě lepidel Kleiberit jen v minimální míře používány jako suroviny formaldehyd a močovina, což jsou levné suroviny, ze kterých lze vyrobit kvalitní lepidlo za velmi příznivou cenu. Lepidla Kleiberit neobsahují PCB-polychromované bifenyly.

Rozpouštědlová, hlavně čalounická lepidla, jsou nahrazována lepidly na vodní bázi – lepidly Kleiberit 410.0, 414.0.

Vyrábím hračky. Jaké lepidlo použít?

Nejrozšířenější lepilo Klebit 303.0, kterého se denně vyrábí 20 tun, má certifikát, jež osvědčuje splnění požadavků Evropského standardu EN 71 T3 – bezpečnost hraček, je tedy použitelné pro lepení hraček a dětských postýlek (mohou být olízány dětmi).

Je možné lepit na nalakované plochy?

Ano, ale je nutné použít speciální lepidla Kleiberit: Lackleim 308.0 – velmi dobrá přilnavost na již dokončené plochy. Jeden materiál musí být savý, druhý nesavý (jedna strana lakovaná, druhá ne).

Kuchyňské sestavy jsou často vybavovány vestavnými myčkami nádobí s automatickým otvíráním po skončení mycího cyklu. V důsledku toho dochází k vysokému namáhání okolních nábytkových hran unikající horkou vodní párou. Co udělat proto, aby se hrany časem nezačaly odlupovat?

Právě pro lepení vysoce namáhaných hran je vhodné využít tavných lepidel na bázi PUR (polyuretanu) místo běžných tavných granulátů (na bázi EVA). Tavná PUR lepidla bylo v minulosti nutno nanášet na speciálních strojích v ochranné atmosféře. Dnes je značka Kleiberit nabízí v podobě použitelné pro prakticky každou běžnou olepovačku hran. Jedná se hlavně o lepidla Kleiberit 707.6 a 707.9 v různých baleních (plechovka á 260g, pytlík á 400g, tubus  á 1,8 kg, á 2 kg).

Více informací v kapitole „Prodávané produkty“, podkapitola „KLEIBERIT“ (zde najdete katalogové listy vhodných lepidel) a v kapitole „ZÁKAZNICKÁ PODPORA“, podkapitola „technické listy“