osvědčení o jakosti

Certifikáty ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018

Ve Stolařském magazínu č.11/2009 jsme se dočetli:

Lesnická a dřevařská fakulta MZLU v Brně prováděla zkoušky pevnosti lepených spojů. Největší pevnosti a houževnatosti u všeh zvolených zkoušek dosahovaly lepené spoje lepidlem Kleiberit Klebit 303.2. Na normovaný počet 10 000 opakovaných cyklů namáhání sedacích spojů, odolalo lepilo Kleiberit dvacetitisícům cyklů