Ruční nanášečka lepidla – GUPFO

Nanášeč lepidla je potřebný tam, kde je třeba lepidlo nanést na větší plochy, a to ve výrobách nábytku, truhlářstvích, u pokladačů parket nebo při tapetování, atd. Dokonale rovnoměrné a dávkovatelné nanášení. Při spárovém a mřížovém lepení není třeba stírat lepidlo na hranách. Možnost použití lepidel s krátkým časem vytvrdnutí i na velkých plochách, čímž vznikají kratší časy lisování a tím je možné využívat lepší vytížitelnost lisů. Úspora lepidla cca 30%. Úspora pracovní doby cca 50% oproti dosavadní práci se štětcem nebo špachtlí.