novinky v sortimentu

Produkty Kleiberit pro systém patron HOLZ-HER

 a
Pro zajišťování vysoké kvality olepování hran v nábytkářské výrobě získává stále větší
oblibu systém nanášení HOLZ-HER. Na tuto situaci reagovala firma Kleiberit výrobou ucelené
řady tavných lepidel v dávkovém balení („patronách“) pro stroje HOLZ-HER. Lepidla v
patronách umožňují rychlé, kvalitní a přitom racionální olepování hran. Bližší
informace viz. leták.

Tavná lepidla v novém 15kg balení

Vyhovují připravované směrnici EU o maximální přípustné hmotnosti břemen při ruční manipulaci.