novinky v sortimentu

Kleiberit 301.2 – inovovaná PVAC disperze

 a
Jako odpověď na celosvětově se zhoršující dostupnost surovin a obalového materiálu pro výrobu lepidel, výrobce vyvinul inovované lepidlo Kleiberit 301.2. Jedná se o PVAC disperzi („bílé lepidlo“) vyrobené z dostupnějších surovin než v ČR zavedená a oblíbená lepidla Kleiberit 300.0. 303.0 nebo 303.2. Užitné vlastnosti lepidla Kleiberit 301.2 jsou prakticky shodné jako u výše citovaných zavedených lepidel. Například certifikovaná voděodolnost lepeného spoje D3, po přidání 5% tužidla voděodolnost spoje D4. Další údaje viz. technický list v kapitole „ZÁKAZNICKÁ PODPORA“. Dalším přínosem tohoto lepidla je obal – vědro 16 kg, které splňuje požadavek připravované směrnice EU na omezení hmotnosti ručně manipulovaných břemen.

Lepidlo Kleiberit 707.6 – tavný polyuretan (PUR) s prodlouženou stabilitou

Stoupající nároky zákazníků na užitné vlastnosti a vzhled výrobků se projevují samozřejmě i při olepování hran nábytkářských polotovarů (hlavně kuchyňského a koupelnového nábytku). Proto byla již před několika lety vyvinuta tavná lepidla na bázi polyuretanu (KLEIBERIT 707.9 a KLEIBERIT 707.6). Vytvrzují jednak fyzikálně (ochlazováním z pracovní teploty), navíc také chemicky (reakcí se vzdušnou vlhkostí).

Jejich hlavní výhodou jsou:

 • velmi vysoká tepelná odolnost lepené spáry (od -30°C až do 150°C)
 • velmi vysoká odolnost proti vlhkosti, vodě a vodním parám
 • možnost dosažení tenčí, prakticky neviditelné lepené spáry ve srovnání s klasickými tavnými EVA lepidly

Vše doposud uvedené jsou fakta známá již z katalogových listů produktů KLEIBERIT dostupných v kapitole prodávané produkty našich webových stránek. Konkrétně se jedná o katalogové listy (v pdf formátu):

 • Olepování hran pro řemeslníky
 • Lepení hran tavnými PUR lepidly na strojích Holz-her
 • Lepení hran tavnými lepidly na ostatních strojích

Zpočátku bylo využití tavných polyuretanů vázáno na speciální tavící zařízení s uzavřeným systémem bránící chemické reakci lepidla se vzdušnou vlhkostí. Později se přidala také varianta pro využití olepovaček systému Holz-her s PU patronami balených samostatně v hliníkových plechovkách.

Obrat přináší nabízená novinka – tavná PUR lepidla KLEIBERIT 707.6  s prodlouženou stabilitou, balená v praktickém hliníkovém pytlíku (tzv. capri“), která jsou použitelná i na starších olepovacích strojích určených původně pro klasická tavná (EVA) lepidla.

Výhody:

 • Praktické balení ve 400 g pytlících umožňuje využití starších olepovaček s horní tavicí nádržkou pro klasická tavná (EVA) lepidla.
 • Oproti konkurenčním tavným PUR granulátům je levnější.
 • Prodloužená stabilita tavného PUR lepidla ho umožňuje nechat v tavící nádržce až 24 hodin (aniž by nevratně chemicky zreagovalo se vzdušnou vlhkostí). Proto není nutno ihned po skončení práce čistit olepovačku speciální čistící hmotou (což je úspora času a nákladů). Samozřejmě při delší odstávce nebo přes víkend vyčištění nutné je. Pokud přecházíme na klasické (EVA) tavné lepidlo, můžeme toto použít na vytlačení zbytků PUR tavného lepidla. Chemicky zreagované tavné PUR lepidlo jde ze stroje velice těžce odstranit.

Bližší informace viz také technické listy tavných PUR lepidel KLEIBERIT 707.6 a 707.9, technické listy čističů KLEIBERIT 761.0, 761.6 a 761.7 umístěné v kapitole „zákaznická podpora“ našich webových stránek.

 

Tradičně vysoká kvalita lepidel Kleiberit, výrazně výhodnější cena v současné ekonomické situaci.

 • Lepidlo Kleiberit 707.6. Jedná se o moderní tavné lepidlo ze skupiny tzv. tavných polyuretanů (PUR), které vytvrzuje dvoustupňově. Jednak chladnutím, následně chemickou reakcí se vzdušnou vlhkostí. Jeho hlavní výhodou je vysoká tepelná odolnost lepeného spoje – až 140 °C. Proto je zvlášť vhodné pro lepení hran kuchyňských desek. Pro aplikaci tohoto lepidla je třeba zvláštního stroje – olepovačky. Pod jiným číselným označením se toto lepidlo vyrábí i v podobě tzv. „patron s kluzným pláštěm“ pro olepovací stroje systému Holz-Her. Za dodržení určitých podmínek (použití přechodových čistících patron) lze tedy na strojích Holz-Her používat jak klasická (tzv. EVA) tavná lepidla, tak i moderní tavná polyuretanová lepidla.
 • Kleiberit 600.0. Čirá (transparentní) lepící a těsnící hmota pro vnitřní i vnější prostředí. Neutrálně vytvrzující hmota na bázi silanem terminovaných polymerů, ekologicky příznivá, neobsahuje rozpouštědla, izokyanáty a ftaláty. Vhodná např. pro dilatační a připojovací spáry ve stavebnictví, lepení koupelnových doplňků na keramickou dlažbu a podobně. Přilnavost na většinu materiálů včetně některých plastů. Dodává se v kartuších.
 • Lepidlo Kleiberit 300.0. U oblíbeného PVAC lepidla třídy voděodolnosti D3 byla v roce 2014 provedena úprava receptury s cílem zvýšení voděodolnosti. Podařilo se a oborová zkušebna I.F.T. v Rosenheimu (SRN) vydala na konci roku 2014 protokol potvrzující, že po přidání 5 % tužidla Kleiberit 303.5 do lepidla Kleiberit 300.0 odpovídá lepený spoj třídě voděodolnosti D4. Ke zvýšení voděodolnosti se používá stejné tužidlo Kleiberit 303.5 jako u PVAC lepidel Kleiberit 303.0 a 303.2. Cena lepidla Kleiberit 300.0 zůstala i po výše uvedeném zlepšení užitných vlastností nezměněna.
 • Lepidlo 583 MS parkett Jedná se o lepidlo na bázi hybridního MS Polymeru, bez rozpouštědel, bez obsahu vody, neutrálně vytvrzující, určené pro pokládání parket a laminátových podlah. Lepidlo je pružné v celém průřezu spoje (tlumí kročejový hluk, vhodné pro podlahové vytápění) a je také ekologické (velmi nízký obsah uvolnitelných emisí – certifikovaná třída emicode EC 1). Balení – 3 sáčky po 6 kg v kartonu.

 

 • Čistič Kleiberit 823.3. Pomocí čističe 823.3 lze bezproblémově odstranit z části strojů a nástrojů zbytky lepidel. Balením v praktické láhvi s rozprašovačem se proces čištění výrazně zjednoduší. Čistič nastříkáte na znečištěné místo, necháte působit a následně uvolněné zbytky lepidla odstraníte čistým hadříkem.
 • Supracon PUR 568.0. Extrémně rychlé jednokomponentní lepidlo na bázi polyuretanu s vysokou pevností. Viskozita: prstovitá, tixotropní. Otevřená doba: cca 4 min.
 • Tavné lepidlo 773.3 Nové tavné lepidlo do olepovacích strojů a obráběcích center s olepovacím agregátem.
  Transparentní, Netahá vlákna, Pro rychlosti od ca. 10 do 30 m/min, Aplikační teplota 180-200°C, u obráběcích center ca. 170°C, Pro ABS, melaminové i dýhové hrany
 • Tavné lepidlo 782.0 Tavné lepidlo v patronách s kluzným pláštěm pro olepování hran z masivu, melaminu, PVC, ABS a dýhy. Pro olepovací stroje Holzher. Za zajímavé ceny.
  Prohlášení výrobce máme k dispozici.
 • Poradenský i technický servis k dispozici, stejně jako technické a bezpečnostní listy.

Informujte se u nás, vyzkoušejte.