DOSTUPNOST KLEIBERITU V DOBĚ POCOVIDOVÉ

Celosvětové problémy v dostupnosti surovin a obalového materiálu se bohužel projevily zhruba od května 2021 i v oboru lepidel. Jako kvalitní alternativu oblíbených PVAC disperzí Kleiberit 300.0, 303.0 a 303.2 ve větších baleních nabízíme inovovanou PVAC disperzi Kleiberit 301.2 v balení 16 kg. Lepidlo má prakticky stejné certifikované užitné vlastnosti jako výše citovaná zavedená lepidla, má nižší cenu a hlavně je dostupné, protože je vyrobeno z méně známých surovin (které zatím nejsou předmětem spekulací na trhu jako suroviny zavedené).Bližší údaje k lepidlu Kleiberit 301.2 viz. technický list v kapitole „ZÁKAZNICKÁ PODPORA.“

U jiných lepidel, kde z nějakých důvodů alternativa není možná, se situaci snažíme řešit předobjednáváním výrobků několik měsíců dopředu. V tom nám pomáhá i spolupráce s Vámi, našimi zákazníky. Pokud jste schopni odhadnout spotřebu lepidel na měsíce až rok dopředu, zkuste nás kontaktovat.

Děkujeme za pochopení a loajalitu v této nezvykle nepříjemné situaci.